Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het fonds ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte of anderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijvoorbeeld foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijvoorbeeld op cd, dvd of websites). Activiteiten moeten worden uitgevoerd in Nederland.