Postadres:
Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’
Secretariaat Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam

Fiscaal nr.: 8040.60.241

KvK nr.: 411.99.739

Contact:
contact@degijselaarhintzenfonds.nl

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend per e-mail ingediend worden. Aanvragen die per post worden ingediend, aanvragen die de maximale omvang overschrijden of die onvolledig zijn, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. De precieze richtlijnen waar aanvragen aan dienen te voldoen en informatie over de aanvraagprocedure is te vinden onder het tabblad Procedure.

Het bestuur van het De Gijselaar-Hintzenfonds wordt gevormd door:

Voorzitter
prof. dr. P.B.M. (Paul) van den Akker

Secretaris
mr. drs. E. (Eva) Geudeker

Ambtelijk Secretaris
Marie Baarspul

Penningmeester
mr. F.Ch.M. (Frans) Tilman

Leden
prof. dr. C.A. (Claudine) Chavannes-Mazel (q.q.)
P. (Pieter) de Dreu
L.H. (Laurens) Meerman MA
drs. J.E. (Esther) Scholten

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap en de stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden mogen eventuele onkosten declareren en het secretariaat ontvangt een vergoeding voor gemaakte uren.