Het De Gijselaar-Hintzenfonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora Clementine de Gijselaar en Johanna Dorina Hintzen. Zij brachten in 1935 hun vermogen onder in een stichting, het Lichtbeeldeninstituut, die ten doel had ‘de volksontwikkeling te bevorderen, door het beschikbaar stellen van lichtbeelden, foto’s en al hetgeen de fotografische techniek daar verder aan kan bijdragen, een en ander in de ruimste zin des woords’. De eerste voorzitter was prof. dr J.Q. van Regteren Altena, toenmalig directeur van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 
Uit deze stichting is het huidige fonds voortgekomen. 


Het De Gijselaar-Hintzenfonds beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).