Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte of anderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijvoorbeeld foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijvoorbeeld op cd, dvd of websites). NB Het fonds financiert geen kunstenaarsboeken. De aanvraag dient in een dergelijk geval door de auteur of door de uitgeverij gedaan te worden.

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.

 

Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een offensief risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

Vanwege de bestendige gedragslijn van het bestuur om ook in jaren met mindere beleggingsresultaten aan de uitkeringsdoelstelling te voldoen moeten in jaren met een goed beleggingsresultaat reserves worden aangelegd voor mindere jaren, zoals 2018 en 2020.

De recente financiële jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

 

Recente toekenningen:

(Bijgewerkt tot november 2021. Zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

 • Stichting Simulacrum, bijdrage voor jaargang 29, 1788,34.
 • Leids Universitair Medisch Centrum, kinderkunstroute ter gelegenheid van de opening van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, 1500,-.
 • Jan Wim Buisman, Engelse uitgave van het boek “Onweer”, 1000,- ten behoeve van de illustratie.
 • Walburgpers, publicatie van “Het Spotbeeld van de Vaderlandse geschiedenis” door Henk Slechte, 1500,-.
 • Paleis het Loo, boek over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Paleis het Loo tot 1975, 2000,- voor de beeldbewerking, beeldrechten en reproductiekosten voor illustraties.
 • Lustwarande, video ter promotie van de expositie in de oude Warande, 1500,-.
 • WBOOKS, uitgave over de Gouden Koets, 1500,-.
 • Will van Sebille, "Manifestatie Vrije Academie-Psychopolis 2021”, 1500,-.
 • Genootschap Amstelodamum, publicatie “Panorama-mania in Amsterdam. Grenzeloze schilderijen en het Panoramagebouw 1803-1935”, 1000,- voor de illustraties.
 • WBOOKS, publicatie “Stien Eelsingh, de expressionist van Staphorst”, 1500,-.
 • Joop Koopmans, monografie “Het nieuws verbeeld: Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750)”, 1500,-.
 • WBOOKS, uitgave over Jan van Herwijnen, 1197,-.
 • De Bezige Bij, “Geen tijd verliezen. Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994” door Jolande Withuis, 1500,-.
 • Everhard Korthals Altes, publicatie “Nederland op zijn mooist. De achttiende-eeuwse republiek in beeld en kaart” (werktitel), 1500,-.
 • Wim van der Weiden, publicatie van het boek “Mathé van der Weiden, sierkunstenaar”, 1500,-.
 • Edams Museum, publicatie “Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam”, 1500,-.
 • Marlies van der Riet, handelsuitgave van het proefschrift “Haagse quaesties. Cultuur, koninginnen en hofstedelijke perikelen, 1890-1920”, 1000,-.
 • Typography Interiority & Other Serious Matters, project “Time and Tide wait for no man” van de fotograaf Siebe Swart, 1500,-.
 • Willem Twee Kunstruimte, publicatie “Onnavolgbare Momenten” met werk van Jan Moerbeek, 1500,-.
 • WBOOKS, publicatie “Op bezoek in de Republiek”, geschreven door Angela Jager en Marije Osnabrugge, 1500,-.
 • WBOOKS, boek “De schoonheid van de modern-christelijke kunst in Nederland 1918-1980”, 1500,-.
 • WBOOKS, boek “Collectie in context”, 2000,-.
 • Nanet van Braam Houckgeest, per Palankijn naar Peking, 1531,-.Jan de Bas, boek over Coronaspotprenten, 1500,-.
 • Hanneke Ronnes en Wouter van Elburg, publicatie ‘Hoofdstad onder druk: De lange geschiedenis van afbraak van historische architectuur in Amsterdam (15de-21ste eeuw)’, 2500,-.
 • WBOOKS, publicatie ‘Het Amsterdam van Carel Willink’, 1500,-.
 • Stichting Bonas, publicatie Gerrit van Arkel, 1000,-.
 • Uitgeverij Waanders, monografie over Pyke Koch, 1500,-.
 • Stichting Grensovergang, boek ‘Meer dan een beeld -gestoorde verhoudingen’, 2227,- voor het beeldmateriaal.
 • Uitgeverij Lias, boek ‘De Zwarte Kat in de kunst’, 1000,-.
 • NAI010, publicatie in samenwerking met Design Museum Den Bosch en kunsthistoricus Colin Huizing over de avant-garde kunstenaar Lucio Fontana, getiteld ‘Lucio Fontana – De verovering van de ruimte’, 1500,- voor reproductie en lithografie.
 • Uitgeverij Uit het Lood, project ‘Piet Zwart, Bruynzeel vloeibladen’ bestaande uit een boek en een tentoonstelling, 2000,- voor de lithografie.
 • De Bezige Bij, ‘Stoute schoenen. In de voetsporen van de Bourgondiërs’ van de hand van Bart van Loo, 2500,-.
 • Gyz la Rivière, boek en gelijknamige tentoonstelling ‘Home Video’, 1500,-.
 • WBOOKS, Het Grote Rembrandt Boek – Alle 685 schilderijen, door Jeroen Giltaij, 1500,-.
 • NAI010, publicatie ‘Oases in de stad’, door Willemijn Wilms Floet, 1500,- voor reproductie en lithografie.
 • Uitgeverij Fragment, boek over het tijdschrift DE STIJL door Paul van Capelleveen, 1500,-.
 • Kröller Müller Museum, publicatie ‘Art & Project: een geschiedenis’ bij de tentoonstelling ‘Art & Project’, 2500,- voor de lithografiekosten.
 • Nationaal Glasmuseum Leerdam, publicatie ‘Schertsglazen’ bij de gelijknamige tentoonstelling over fop- en schertsglazen, 2500,-.
 • Amsterdam University Press, publicatie ‘De Noordzee over en weer’, Nederlandstalige versie van het boek bij de tentoonstelling in de Weston Library van de Universiteit van Oxford getiteld ‘North Sea Crossings: Anglo-Dutch books and the adventures of Reynard the Fox’. De tentoonstelling in Nederland, waarbij dit Nederlandstalige boek zal worden gepresenteerd, zal plaatsvinden in het Allard Pierson, 1500,-.
 • Simon Wald-Lasowsky, een publicatie waarin kunstzinnig fotografische reproducties van traditioneel Beijingees vakmanschap bijeengebracht zijn, 2000,-.

 

Financiële jaarverslagen:

ANBI-formulier 2022

ANBI-formulier 2021

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017