Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte of anderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijvoorbeeld foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijvoorbeeld op cd, dvd of websites). NB Het fonds financiert geen kunstenaarsboeken.

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.

 

Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een offensief risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

Vanwege de bestendige gedragslijn van het bestuur om ook in jaren met mindere beleggingsresultaten aan de uitkeringsdoelstelling te voldoen moeten in jaren met een goed beleggingsresultaat reserves worden aangelegd voor mindere jaren, zoals 2018 en 2020.

De recente financiële jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

 

Recente toekenningen:

(Bijgewerkt tot september 2022. Zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

 • Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid, Deel 33 van de serie “Haags Palet”, dat geheel zal worden gewijd aan de Haagse kunstenaar/grafisch ontwerper Cees van Rutten (1952), 1062,-. 
 • Uitgeverij Sterck en de Vreese, publicatie “30 geborduurde boeken, 30 individuele verhalen” samengesteld door Marike van Roon, 2.000,- voor de fotografie van de boekbanden.
 • Waanders Uitgevers, publicatie “Lucebert – tekenaar en dichter” van de hand van Marleen Slooff, 2.000,-. 
 • MacGuffin Magazine, MacGuffin Magazine nr. 11, “The Chain”, 2.000,- voor de beeldreproducties en lithografie. 
 • Museum Paul Tetar van Elven, project/tentoonstelling over kinderspelen op Delftsblauwe tegeltjes, 1.500,- voor het begeleidende boekje.
 • Stichting Richting, documentaire “Zonder Opsmuk”, 2.000,-.
 • De Bezige Bij | Cargo | Thomas Rap, biografie van Theo van Doesburg, van de hand van Sjoerd van Faassen en Hans Renders: “Ik sta helemaal alleen. Theo van Doesburg 1883 – 1931”, 1.500,-. 
 • Rijksakademie van beeldende kunsten, publicatie bij de Open Studios 2022, 15.000,-.
 • Museum Huis Doorn, tentoonstellingsgids “Leven in een stroomversnelling. Nederland in de jaren na WOI”, 1.500,-. 
 • Current Obsession, het achtste onafhankelijke CO magazine met het thema “Placeholder” 2.000,- voor de printkosten.  
 • Jacolien Wubs, handelseditie van het proefschrift “To Proclaim, to Instruct, and to Discipline. The Visuality of Texts in Calvinist Churches in the Dutch Republic”, 1.500,-.
 • Kees Zandvliet, publicatie “De wereld van de familie Blaeu”, 2.000,-. 
 • Atlas Contact, publicatie “Over schilderen en tekenen” van de hand van Anton Valens, 2.500,- voor het beeldmateriaal. 
 • Museum MORE, 3.500,- voor het digitaal beschikbaar maken van de collectie.
 • Waanders Uitgevers, publicatie “De kunst van het overtuigen” van de hand van Elmer Kolfin, 1.500,-. 
 • Uitgeverij de Buitenkant, Jubileumuitgave “De Amsterdamsche Prentkring”, 1.500,-
 • WBOOKS, publicatie ‘100 tekeningen van Rembrandt’ van de hand van Peter Schatborn en Jeroen Giltaij, 2500,-. 
 • Frederik Schreuder, mede namens Walburgpers, publicatie ‘een wereld vol almanakken’ van de hand van de aanvrager, 1500,-. 
 • Waanders Uitgeverij, publicatie ‘Wonderbare reizen’ door Saskia de Bodt, 2000,-. 
 • WBOOKS, publicatie ‘Rembrandt met de rode baret: de wilde avonturen van een bezadigd zelfportret’, 2100,- voor de fotorechten.
 • WBOOKS, publicatie ‘De schilders van Amsterdam’ door Wim van den Belt en Rob Hardus, 1500,- voor de illustraties. 
 • Stichting Architectuurfotografie, publicatie ‘Publiek besloten. Provinciale Staten in Beeld’ met foto’s van Roos Aldershoff, 1500,- voor de lithografie. 
 • Uitgeverij Van Spijk, monografie over het werk van Harry Knopperts door Robbert Nachbar, 1500,-. 
 • G.H. Keunen, publicatie over molens in de stad Utrecht, 1500,-. 
 • Delineavit et Sculpsit. Journal for Dutch and Flemish prints and drawings, themanummer ‘Van Vondel tot Lescailje. De verzameling schrijversportretten van Willem Kops in Teylers Museum’, 2616,-. 
 • Stichting LM Publishers, publicatie ‘Ger Gerrits 1893-1965, leven voor de kunst’, 1500,- voor de illustratiekosten.
 • Robbert Jan van der Maal en Judith Noorman, publicatie ‘Het unieke memorieboek van Maria van Nesse (1588-1650). Nieuwe perspectieven op huishoudelijke consumptie’, uit te komen bij Amsterdam University Press, 2000,-, in het bijzonder voor de kleurenafbeeldingen. 
 • Valiz books and projects, becoming Fungal: Mycelium as a Methodology in Art (werktitel) door Yasmine Ostendorf, 1500,- voor de lithografie en beeldrechten.
 • Zeeuws maritiem Muzeeum, publicatie “Pronken”, 1500,-.
 • Stichting Simulacrum, 2131,72,-.
 • Museum De Zwarte Tulp, tentoonstelling “Tulpenkoorts 1636-1637 – Het Ware Verhaal” en publicatie “Tulpenkoorts 1636-1637 – Mythe en werkelijkheid”, 1500,- voor de publicatie.
 • Nederlands Vereniging voor Papierknipkunst, publicatie “Het Scherp van de Snede” door Jan Peter Verhave, 2000,- voor fotografie en lithografie.
 • Museum Het Rembrandthuis, tutorialvideo’s “Tekenen met Rembrandt”, onderdeel van de tentoonstelling Tekenkunst, De Peck Collection (USA) met 70 tekeningen van Rembrandt, Bol, Maes en anderen (18 maart 2023 t/m 11 juni 2023), 2000,-.
 • Japanmuseum SieboldHuis te Leiden, tentoonstelling “Japanse Fabels door de gebroeders Miedema”(4 mei 2023 t/m 27 augustus 2023), 2000,- voor de educatieve film en de audiotour.
 • Uitgeverij Atlas Contact, publicatie “Amsterdam in bijna 80 boeken” door Geert Mak, René van Stipriaan, Marita Mathijsen en Guus Luijters, 2000,-.

 

Financiële jaarverslagen:

ANBI-formulier 2023

ANBI-formulier 2022

ANBI-formulier 2021

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017