Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte of anderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijvoorbeeld foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijvoorbeeld op cd, dvd of websites).

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.

 

Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een neutraal risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

De recente financiële jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

Recente toekenningen:

(2018, bijgewerkt t/m september. Zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

 • Stichting Laurens Janszoon Coster, project “ Mooi Marginaal”, 1.000,-.
  Hubert Thomas, handelseditie proefschrift architect A.H. Wegerif, 1.500,-.
 • Stichting HOLLANDS LICHT, kunstproject “Veni Vidi Vinci”, 2.000,- voor het educatieve gedeelte van het project: het scholenproject met prijsvraag.
 • Museum Tetar van Elven, “Maskerades in Delft”, 2.000,-.
 • Cle Lesger, een aan de Engelstalige markt aangepaste versie van “Het Winkellandschap van Amsterdam”, 1.500,-.
 • Pascale Korteweg, korte documentaire over Woody van Amen bij de tentoonstelling “ Woody van Amen – Time Capsules” in Museum Beelden aan Zee, 2.000,-.
 • Grafiekplatform VOG, viering van het 25-jarig jubileum met een ledententoonstelling en de uitgave van speciale prenten, 1.500,-.
 • Louis Veen, publicatie “Piet Mondriaan – Schilder maar ook schrijver”, 1.700,-.
 • Kunsthuis SYB, Tweede Triennale van Beesterzwaag, 2.000,- voor de publicatie.
 • Rijksmuseum Twente, portrettentoonstelling “Lief en Leed”, 2.500,- voor het beeldmateriaal.
 • Keramiekmuseum Princessehof, publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling “Made in Holland, 400 jaar wereldmerk”, 1.750,-.
 • Stichting Beelden op de Berg Wageningen, project Beelden op de Berg 11: “Zomersneeuw”, 2.000,- voor doeboek, catalogus en plattegrond.
 • Steenmannetje, documentaire over Zonnestraal, 2.000,-.
 • NAI010, publicatie “Wederopbouwboerderijen”, 2.000,-.
 • Lotti Pronk en Willem Poelstra, podcast over het project “For Hanna, Future Stories from the Past” van Willem Poelstra over Kosovo, 1.500,-.
 • Zeven Provincien Reeks, deel in deze reeks over de Beeldenstorm: “Een spoor van vernieling. De materiele cultuur van de Beeldenstorm” door Elisabeth den Hartog, 1.000,-.
 • Museum het Schip, catalogus bij de tentoonstelling over de bouw- en sierkunst van Antoni Gaudi, 2.000,-.
 • Amsterdam University Press, boek “Vrouwen en Kunst” van Jitske Jasperse, 1.500,-.
 • Museum Beelden aan Zee, tentoonstelling “Zadkine aan Zee”, 2.000,- voor het educatieprogramma.
 • WBOOKS, boek “De Schilders van Domburg” door Francisca van Vloten, 1.500,-.
 • BONAS, boek over de Haagse architect Joh, Mutters jr. 1.500,-
 • Arie den Dikken, publicatie ‘Architecten van Hilversum’, € 1.500,
 • Stichting Haagse Beeldende Kunst & Kunstnijverheid, oeuvrecatalogus over de Haagse kunstenaar Marijke Gémessy, € 1.500,-.
 • Walburgpers, publicatie ‘Bewaard en bewonderd. Industrieel Erfgoed in de Haagse Regio’, € 1.500,-.
 • Verzetsmuseum, tentoonstelling ‘Mode op de bon’, € 2.000,-.
 • Caroline Brasjen-Mudde, publicatie ‘Rouwen in de marge. De materiële rouwcultuur van de katholieke geloofsgemeenschap in vroegmodern Nederland’, €1.500,-.
 • Mare Kiers, project ‘Dit is Mien Laand’ ter gelegenheid van het 110-jarig jubileum van De Ploeg, € 1.000,-
 • Nai010, publicatie ‘Co Brandes. Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School’, € 2.000,- voor de verwerving van fotografie en copyright.
 • Uitgeverij Matrijs, publicatie over het doksaal in de Cunerakerk te Rhenen, 1.250,-.
 • Stedelijk Museum Alkmaar, overzichtstentoonstelling met het werk van Piet van Wijngaerdt (1873-1964), grondlegger van de Bergense School, € 1.500,- voor goede foto’s voor de begeleidende publicatie.
 • Nai010, publicatie ‘Manzoni in Holland’, € 1.500,-.
 • Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem, project ‘Kunst in de publieke ruimte’, € 2.500,-.
 • Rijksakademie van beeldende kunsten, RijksakademieOPEN 2018, € 7.500,- voor de kunstenaarspublicatie.
 • Wbooks, publicatie ‘Titus, zoon van Rembrandt’, € 1.500,-
 • Museum MORE, tentoonstelling over de Zwitserse broers Barraud, € 1.500,- voor de fotokosten voor de tentoonstellingscatalogus.
 • Bart Ramakers, tegemoetkoming in de kosten van de kleurenreproducties ten behoeve van het eerstvolgende nummer –jaargang 86 (2018) – van het “Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek” dat gewijd is aan het thema “Lessons in at: Art, Education, and Modes of Instruction since 1400”, € 1.500,-.
 • Linda Horn, publicatie “Vraag Einstein of hij mijn viool meeneemt. Galinka Ehrenfest, artistiek hart van El Pintor”, tegemoetkoming in de kosten voor de lithografie, € 1.500,-.
 • Pieter Biesboer, boek over Delfts zilver, bijdrage voor de kosten voor het fotograferen van het Delfts zilver, € 1.800,-.
 • Bornmeer Noordboek, publicatie “Levenskunst en kunstleven op Allersmaborg” (voorlopige titel), € 1.500,-.
 • Nederlands Steendrukmuseum, expositie “Leo Gestel, fan van Brabant!” € 1.500,-.
 • Stichting Simulacrum, € 1.027,- voor de drukkosten en de nieuwe website.
 • Museum Het Rembrandthuis, “Rembrandt Vriendenboekje” bij het educatieve programma voor de bovenbouw van het primair onderwijs, horende bij de tentoonstelling “Rembrandt’s Social Network”, € 2.000,-.

 

Financiële jaarverslagen:

Financieel jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014