Doelstelling

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Hieronder wordt verstaan gedrukte of anderszins vermenigvuldigde beelddragers, zowel analoog (bijvoorbeeld foto’s, diapositieven, films en videoproducties) als digitaal (bijvoorbeeld op cd, dvd of websites).

Activiteiten moeten in Nederland worden uitgevoerd.

 

Beleidsplan

Elk jaar wordt aan de hand van de prognose van de bank over de te verwachten inkomsten vastgesteld wat aan de doelstelling kan worden uitgegeven.

In de bestuursvergaderingen, die drie maal per jaar plaatsvinden, wordt aan de hand van binnenkomende aanvragen beslist welke van deze aanvragen wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.

 

Vermogensbeleid

De Stichting verwerft haar middelen door:

a) rendement op het vermogen zoals ingebracht door de oprichters;
b) schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere op wettig verkregen baten en inkomsten.

Het vermogensbeleid van de Stichting kenmerkt zich door beleggingen met een offensief risicoprofiel in een duurzame beleggingsportefeuille.

Dit vermogensbeleid is er verder op gericht om, vanuit de gedachte de Stichting-doelstellingen zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, het reële vermogen zoveel mogelijk in stand te houden. Om zoveel als mogelijk zeker te stellen dat aan verplichtingen kan worden voldaan, zal de bestemmingsreserve nooit het bedrag aan liquide middelen overschrijden.

Vanwege de bestendige gedragslijn van het bestuur om ook in jaren met mindere beleggingsresultaten aan de uitkeringsdoelstelling te voldoen moeten in jaren met een goed beleggingsresultaat reserves worden aangelegd voor mindere jaren, zoals 2018 en 2020.

De recente financiële jaarverslagen bevinden zich onderaan deze pagina.

Recente toekenningen:

(Bijgewerkt tot december 2020. Zie voor oudere toekenningen de jaarverslagen onderaan deze pagina)

 • Zeven Proviciën Reeks, deel over de herinneringscultuur tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog door Marianne Eekhout, 1200,-.
 • Prof. dr. Lotte Jensen, “Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving”, 1500,- voor het beeldmateriaal.
 • WBOOKS, “Het land van de suikermolen. Johan Maurits’ Brazilië”, 1500,-.
 • Berlage Architectuurcentrum Usquert, website behorende bij de publicatie over het architecturale oeuvre van stedenbouwer en architect Jan Sterenberg (1923-2000), 1500 voor de afbeeldingen.
 • Kees Plaisier, Fotoboek “Mensen in Rotterdam”, 1500,-.
 • Walburgpers, “Op reis door de aarde. Onder de grond in de negentiende eeuw” door Robert Verhoogt, 2500,-.
 • Uitgeverij de Weideblik, “Expressionisme en verder. Het schildersleven van Jutta Metzger” bij een tentoonstelling over het werk van deze kunstenares in de Waalgalerie te Tiel, 1500.
 • Fries Museum, publicatie bij de tentoonstelling “Haute Bordure”, 1500,-.
 • Wim Jansen, publicatie “Soft propaganda, special relationships, and a new democracy: illustrating books of the pioneering book packager Adprint, 1941-1947” door Chris Burke, uit te geven door uitgeverij De Buitenkant, 2500,-.
 • Stichting Fonds Publicatie Thérèse Schwartze, herziene herdruk van de monografie over de Amsterdamse society portrettiste Thérèse Schwartze “Thérèse Schwartze, Painting for a living”, 1500,-.
 • Uitgeverij Sterck en de Vreese, “Vrouwen en Kunst” door Jitske Jasperse, 1500,-.
 • Rein Jelle Terpstra, fotoboek “Donkere Duinen”, 1500,-.
 • MacGuffin, MacGuffin Magazine No 9 dat in het najaar van 2020 verschijnt en zal zijn gewijd aan het kleed, 2000,- voor de kosten van beeldreproducties, beeldonderzoek en lithografie.
 • Museum JAN, publicatie over de ontstaansgeschiedenis en de (glas)collectie van Museum Jan in Amstelveen, 1500,- voor het fotomateriaal.
 • Koninklijk Nederlands Instituut Rome, publicatie Romeinse memoires van J. Ph. Koelman (KNIR papers nr. 68), 1514,-.
 • Rijksmuseum, publicatie Rijksmuseumbibliotheek, 2.399,- voor de copyright van het beeld, het beeldonderzoek en de lithografie.
 • Louis Veen, boek ‘Mondriaan in woord en beeld’ 1.500,-.
 • Stichting Constant, ontsluiten van het archief van Constant, 1.500,-.
 • Museum Haarlem, publicatie bij de tentoonstelling ‘Studie Spaarnestad, strips met een loonstrookje’, 1.000,-.
 • Centraal Museum, publicatie ‘Over de Noodzaak van Tuinieren’, 2.000,-.
 • Karin van der Wolf, boekje bij het project over Titia Bergsma, 1088,-.
 • Rolf Bremmer en Anneke Mulder-Bakker, boek ‘Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200–1580’, 1.500,- voor het beeldmateriaal.
 • Roma Publications, publicatie ‘Flora’, 1.500,-.
 • Rijksakademie van beeldende kunsten, Open Studios ‘Artist Book’, 15.000,-.
 • Titia van der Meulen, ‘De wereld van Cornelis Troost (1696-1750) of een nieuw licht op enkele van zijn theaterscènes’, 1.250,-.
 • Uitgeverij Waanders & de Kunst, publicatie ‘Anders bekeken – Het beste en het mooiste van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw’ door Paul Schnabel, 1.500,-.
 • Michiel Roskam Abbing, publicatie ‘Brazilië zien zonder de oceaan over te steken. De wandtapijten van Johan Maurits’, 2.000,-.
 • Design Museum Den Bosch, documentaire film bij de tentoonstelling Meret Oppenheim ‘für dich, wider dich’, 1.500,-.
 • Cobra Museum, reproductie van twee muurschilderingen. De muurschilderingen zijn onderdeel van de zomertentoonstelling 'Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution' welke in 2021 zal plaatsvinden in het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen, 1.500,-.
 • Uitgeverij Matrijs, publicatie “Inleiding in de bouwhistorie”, 2000,-.
 • Fabiola van Dam, handelseditie van het proefschrift “Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor en schouwtoneel”, 1500,-.
 • Geschiedkundige vereniging Die Haghe, lustrumboek 2020, gewijd aan de Atlantikwall of ‘Tankgracht’ in Den Haag, 1500,-.
 • Annie van Gemert, fotoboek over Staphorst en Rouveen, 1000,-.
 • Uitgeverij Thoth, publicatie “Amsterdam in aquarel en pastel, 1860-1920”, bijdrage van 1500,- voor de lithografie.
 • Joyce Zelen, handelseditie van het proefschrift “ Blinded by Curiosity: The Collector-Dealer Hadriaan Beverland (1650-1716) and his Radical Approach to the Printed Image”, 2000,-.
 • Rosemarie Buikema, handboek “Revolts in Cultural Critique”, een bewerkte, aangevulde en vertaalde editie van “Revoltes in de Cultuurkritiek” (AUP 2017), 1000,- voor de copyrights voor het illustratiemateriaal.
 • Walburgpers, publicatie “Alsof het gewoon is. De fascinerende gelaagdheid van een alledaagse bezigheid”, geschreven door Andrea Prins, 1000,-.
 • WBOOKS, publicatie “Gouden vrouwen”, het eindproduct van de collegereeks “We schrijven een boek. Kunstvrouwen van de Gouden Eeuw” van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, 1250,-.
 • NAI010, publicatie “Reuzenarbeid: Nederland op de schop. De aanleg van openbare werken in beeld (1861-1914)”, 2.000,- waarmee de beeldende kwaliteit van de 19e -eeuwse landschapsfoto’s in ere kan worden hersteld, worden gereproduceerd en in de openbaarheid gebracht.
 • Allard Pierson, tentoonstelling “Godinnen van de art nouveau”, 2000,- voor de publicatie.
 • Leiden University Press, publicatie over Nederland in de zeventiende eeuw, 1000,-.
 • 100 % Hedendaags, 100% Hedendaags programma voor het mbo, 2500,- voor het eerste jaar.

 

Financiële jaarverslagen:

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017